Start Hjälp Åter
Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2018-12-06
Dagordning
  Hjälpmedelsnämnden Dalarna_2018-12-06_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
Inledning och protokollsjustering
1 Justering av närvarolistan
2 Justering av närvarolistan
3 Godkännande av dagordning
4 Godkännande av dagordning
5 Protokollsjustering
6 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
Informations- och anmälningsärenden
7 Information
8 Information
9 Anmälan av delegeringsbeslut
10 Anmälan av delegeringsbeslut
11 Övriga anmälningsärenden
12 Övriga anmälningsärenden
13 Periodrapport oktober 2018
14 Periodrapport oktober 2018
Beslutsärenden
Sändlista
15 Internkontrollplan 2018 Hjälpmedel Dalarna. Uppföljning.
16 Sändlista
17 Riktlinje - Passiva larm
Sändlista
18 Sändlista