Start Hjälp Åter
Tandvårdsnämnden 2018-12-04
Dagordning
  Tandvårdsnämnden_2018-12-04_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Protokollsjustering
2 Information
Anmälningsärenden
3 Delegeringsbeslut
4 Anmälningsärenden
Övriga beslutsärenden Tandvårdsförvaltningen
5 Verksamhetsplan 2019-2021
6 Budget 2019
7 Tandvårdsnämndens plan för intern styrning och kontroll 2019