Start Hjälp Åter
Kollektivtrafiknämnd 2018-11-27
Dagordning
  2018_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Anmälan av delegeringsbeslut
3 Övriga anmälningsärenden
Kollektivtrafiknämndens beslutsärenden
4 Internkontrollplan 2019
5 Verksamhetsplan 2019 Kollektivtrafikförvaltningen
6 Kollektivtrafikförvaltningens trafikförsörjningsplan 2019
Landstingsfullmäktiges beslutsärenden
7 Prisjustering