Start Hjälp Åter
Landstingsstyrelsen 2018-11-26
Dagordning
  Landstingsstyrelsen_2018-11-26_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Anmälan av delegeringsbeslut
3 Övriga anmälningsärenden
Landstingsfullmäktiges Beslutsärenden
4 Höjning av Folktandvården Dalarnas taxa enligt Landstingsprisindex (LPIK)
5 Revidering av landstingets/regionens reglementshäfte
Landstingsstyrelsens Beslutsärenden
6 Växling av hushållstidning
Valärenden
7 Funktionshinderrådet, FRID
8 Landstingets pensionärsråd
9 Läkemedelskommittén