Start Hjälp Åter
Fastighetsnämnden 2018-11-22
Dagordning
  Fastighetsnämnden_2018-11-22_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
5 Anmälan av delegeringsbeslut
6 Anmälningsärenden
Beslutsärenden
7 Fastställande av policy
8 Strategi och verksamhetsplan 2019
9 Budget 2019
10 Kalkylränta 2019
11 Delegeringsbestämmelser
12 Internkontroll 2018, uppföljning
13 Internkontroll 2019, plan
14 Mix av miljömärkt el, inför 2019
15 Nybyggnation för Mora vårdcentral och Habilitering mm, vid Mora lasarett. Godkännande av förslagshandling och fortsatt projektering.