Start Hjälp Åter
Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2018-11-16
Dagordning
  Landstingsstyrelsens arbetsutskott_2018-11-16_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Arbetsutskottets beslutsärenden
2 Tolkning av arvodesnivåer för landstingsråd och oppositionsråd
Landstingsfullmäktiges beslutsärenden
3 Revidering av landstingets/regionens reglementshäfte