Start Hjälp Åter
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2018-11-06
Dagordning
  Hälso- och sjukvårdsnämnden_2018-11-06_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Anmälan av delegeringsbeslut
3 Övriga anmälningsärenden
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslutsärenden
4 Avtal mellan Landstinget Dalarna och kommunerna om långsiktigt och hållbart stöd till utveckling av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten och närliggande hälso- och sjukvård
5 Delårsbokslut 2018, Hjälpmedel Landstinget Dalarna
6 Delårsbokslut 2018, Hälso-och sjukvårdsförvaltning Dalarna
7 Svar på remiss från Socialdepartementet SOU 2018:39 God och Nära vård - en primärvårdsreform
8 Svar på remiss SOU 2018:53 från Socialdepartementet: Översyn av maskinell dos. extempore, prövningsläkemedel m.m.
9 Svar på remiss från Socialstyrelsen: Att förebygga och behandla undernäring i hälso- och sjukvård och socialtjänst
10 Svar på remiss från Socialdepartementet: Utveckling av verksamheter som bedrivs enligt lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för fysioterapi
11 Svar på rekommendation från Sveriges Kommuner och Landstings Sjukvårdsdelegation om nationell finansiering av biobank navelsträngsblod
12 Svar på meddelande från Sveriges Kommuner och Landstings styrelse: Rekommendation om nationell finansiering av Tobiasregistret