Start Hjälp Åter
Landstingsstyrelsen 2018-11-05
Dagordning
  Landstingsstyrelsen_2018-11-05_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
1 Information
Anmälningsärenden
2 Anmälan av delegeringsbeslut
3 Övriga anmälningsärenden
Landstingsfullmäktiges Beslutsärenden
4 Landstingsplan och budget 2019. Finansplan 2019-2021.
5 Strategi för hantering av pensionsskuld
6 Revidering av direktiv för donationsmedel
7 Omfattning av hälso- och sjukvård samt rätt till subventionerad hälso- och sjukvård för vissa oförsäkrade patienter - och barns rätt till hälso-och sjukvård.
8 Revidering Avtal Hälsoval Dalarna
9 Revidering av landstingets/regionens reglementshäfte
10 Avtal om finansiering av vissa kollektivtrafikskostnader i Dalarna samt tre andra avtalsreglerade poster
11 Landstingets Kultur- och bildningsplan 2019-2022
12 Revidering av bolagsordningen för Tåg i Bergslagen
13 Revidering av Finsam-förbundens förbundsordningar
Landstingsstyrelsens Beslutsärenden
14 Svar till Jo ang. utlämnande av journalhandling i ärende 6419-2018
15 Lån Dalatrafik
16 Svar på remiss från Region Dalarna gällande nytt samverkansavtal för Vård och omsorgscollege 2019-2022
Valärenden
17 Personalutskottet inklusive presidium
18 Nämnden för kostsamverkan
19 Läkemedelskommittén