Start Hjälp Åter
Landstingsstyrelsen 2018-10-15
Dagordning
  Landstingsstyrelsen_2018-10-15_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Landstingsfullmäktiges Beslutsärenden
1 Revidering av Landstingsstyrelsens reglemente
2 Revidering av arvodesreglementet
Landstingsstyrelsens beslutsärenden
3 Val av Landstingsstyrelsens arbetsutskott