Start Hjälp Åter
Tandvårdsnämnden 2018-10-02
Dagordning
  Tandvårdsnämnden_2018-10-02_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Protokollsjustering
2 Information
Anmälningsärenden
3 Delegeringsbeslut
4 Anmälningsärenden
Övriga beslutsärenden Tandvårdsförvaltningen
5 Delårsrapport 2018-06-30
6 Ny logotype för Folktandvården i samband med regionbildningen
Landstingsfullmäktiges Beslutsärenden
7 Höjning av Folktandvården Dalarnas taxa enligt Landstingsprisindex (LPIK)