Start Hjälp Åter
Kostnämnden 2018-09-26
Dagordning
  Nämnden för Kostsamverkan_2018-09-26_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
5 Anmälan av delegeringsbeslut
6 Övriga anmälningsärenden
Beslutsärenden
7 Delårsbokslut p 6 - kostnämnd
8 Upphörande av frukostservering vid Spanskgården, justeringar av nuvarande avtal
9 Mötesplanering Nämnden för kostsamverkan 2019