Start Hjälp Åter
Servicenämnden 2018-09-25
Dagordning
  Servicenämnden_2018-09-25_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
5 Anmälan av delegeringsbeslut
6 Övriga anmälningsärenden
Beslutsärenden
7 Delårsrapport p. 6
8 Mötesplanering Servicenämnden 2019