Start Hjälp Åter
Landstingsstyrelsen 2018-09-24
Dagordning
  Landstingsstyrelsen_2018-09-24_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Anmälan av delegeringsbeslut
3 Övriga anmälningsärenden
Landstingsfullmäktiges Beslutsärenden
4 Ändrad beteckning på landstingsfullmäktige och landstingsstyrelse
5 Delårsbokslut 2018
6 Skattesats 2019
7 Svar på motion från Jenny Nordahl (SD): Inför blodbuss i Dalarna
8 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD): Inrätta en övergripande antikorruptionsplan som ska förebygga och bekämpa korruption
9 Svar på motion från Knut Scherman (SD) angående uppsägningar
10 Svar på motion från Ulf Berg (M) m. fl: Upphandling av rekryteringsföretag som stöd vid tillsättning av chefstjänster
11 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD): HPV är en ojämlik sjukdom - även män ska vaccineras
12 Svar på motion från Jenny Nordahl (SD): Inför bedömningsbil i Borlänge som pilotprojekt
13 Svar på motion från Svante Parsjö Tegnér (L) angående Medborgarförslag om diabetesvård
Landstingsstyrelsens Beslutsärenden
14 Uppdrag till Landstingsdirektören att fördjupa analysen om förlossning och BB
15 Delårsbokslut för Central förvaltning
16 Revidering av Landstingsstyrelsens delegeringsbestämmelser
17 Genomförande av byte av namn och logotyp
18 Växling av hushållstidning