Start Hjälp Åter
Kollektivtrafiknämnd 2018-09-20
Dagordning
  Kollektivtrafiknämnd_2018-09-20_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Anmälan av delegeringsbeslut
3 Övriga anmälningsärenden
Kollektivtrafiknämndens beslutsärenden
4 Delårsbokslut 2018 KTF
5 Revidering av Kollektivtrafiknämndens delegeringsbestämmelser
6 Sammanträdesplan 2019 KTN
7 Ändrad landsbygdstrafik i Falu kommun
Landstingsfullmäktiges beslutsärenden
8 Svar på motion från Lisbeth Mörk-Amnelius (DSP): Revidering av sjukresereglemente
9 Svar på motion från Göte Persson (C): Revidering av reglemente för färd- och riksfärdtjänst i Dalarnas län