Start Hjälp Åter
Kultur- och bildningsnämnden 2018-09-18
Dagordning
  Kultur- och bildningsnämnden_2018-09-18_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning
1 Dialog
2 Justering av närvarolistan
3 Godkännande av dagordning
4 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
5 Information
6 Anmälan av delegeringsbeslut
7 Övriga anmälningsärenden
Beslutsärenden
8 Delårsrapport per juni 2018
9 Bildandet av en ny bild- och formenhet
10 Utredning av opera och dans - redovisning
11 Remmisyttrande Älvdalens kommun kulturplan
12 Remissvar angående betänkandet Konstnär - oavsett villkor? (SOU 2018:23)
13 Reviderade riktlinjer för ideella, idéburna organisationer och funktionshinderorganisationer
14 Ändrat sista ansökningsdatum för Bröderna Molanders Stipendium
15 Kultur- och bildningsnämndens sammanträden 2019