Start Hjälp Åter
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2018-08-28
Dagordning
  Hälso- och sjukvårdsnämnden_2018-08-28_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Anmälan av delegeringsbeslut
3 Övriga anmälningsärenden
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslutsärenden
4 Förstärkta ambulansresurser i Ludvika, Borlänge och Mora
5 Översyn av hälso- och sjukvårdsberedningarna
6 Revidering av Hälso-och sjukvårdsnämndens delegeringsbestämmelser
7 Svar på remiss från Socialdepartementet:Ds 2018:21 Åtgärder för en stärkt patientsäkerhet och en effektivare hantering av behörighetsärenden inom hälso- och sjukvården
Landstingsfullmäktiges Beslutsärenden
8 Svar på motion från Jenny Nordahl (SD) med flera: Inför gratis screening/PSA-prov för de män över 45 år som önskar, för att hitta prostatacancer i tid
9 Svar på motion från Jenny Nordahl (SD): Inför bedömningsbil i Borlänge som pilotprojekt
10 Svar på motion från Jenny Nordahl (SD): Inför blodbuss i Dalarna
11 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD): HPV är en ojämlik sjukdom - även män ska vaccineras
Landstingsstyrelsens Beslutsärenden
12 Uppdrag till Landstingsdirektören att fördjupa analysen om förlossning och BB