Start Hjälp Åter
Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2018-08-27
Dagordning
  Landstingsstyrelsens arbetsutskott_2018-08-27_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Arbetsutskottets beslutsärenden
2 Yttrande i JOs ärende dnr 4448-2018
3 Svar på remiss från Näringsdepartementet: Betänkandet Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar (SOU 2018:35)
Landstingsstyrelsens beslutsärenden
4 Skattesats 2019