Start Hjälp Åter
Landstingstyrelsens Personalutskott 2018-08-22
Dagordning
  Landstingsstyrelsen Personalutskottet_2018-08-22_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Anmälningsärende
Landstingsfullmäktiges beslutsärenden
3 Svar på motion från Ulf Berg (M) m. fl: Upphandling av rekryteringsföretag som stöd vid tillsättning av chefstjänster
4 Svar på motion från Knut Scherman (SD) angående uppsägningar