Start Hjälp Åter
Tandvårdsnämnden 2018-06-14
Dagordning
  Tandvårdsnämnden_2018-06-14_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Protokollsjustering
Anmälningsärenden
2 Delegeringsbeslut
3 Anmälningsärenden
Övriga beslutsärenden Tandvårdsförvaltningen
4 Handlingsplan för ekonomi i balans