Start Hjälp Åter
Kollektivtrafiknämnd 2018-05-29
Dagordning
  Kollektivtrafiknämnd_2018-05-29_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
2 Anmälningsärenden
Kollektivtrafiknämndens beslutsärenden
3 Internkontrollplan 2018 för kollektivtrafikförvaltningen
4 Tillägg till Kollektivtrafiknämndens delegeringsbestämmelser
5 Fria sommarlovsresor för elever i gymnasiesärskolans 3 årskurs
6 Fria resor för ungdomar under sommarlovet
Landstingsfullmäktiges beslutsärenden
7 Avgiftsfri buss för Unga upp till 20 år.