Start Hjälp Åter
Tandvårdsnämnden 2018-05-29
Dagordning
  Tandvårdsnämnden_2018-05-29_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Protokollsjustering
2 Information
Anmälningsärenden
3 Delegeringsbeslut
4 Anmälningsärenden
Övriga beslutsärenden Tandvårdsförvaltningen
5 Periodrapport Q1 2018
6 Särredovisning 2017
7 Samgående kliniker i Borlänge, etapp 2.
8 Sammanträdesplan 2019 för Tandvårdsnämnden
9 Månadsrapport april - handlingsplan