Start Hjälp Åter
Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2018-05-17
Dagordning
  Hjälpmedelsnämnden Dalarna_2018-05-17_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
5 Anmälan av delegeringsbeslut
6 Övriga anmälningsärenden
Beslutsärenden
7 Riktlinje – Glidbrädor, glidmattor, glidlakan/draglakan och vändningsmattor
Sändlista
8 Sändlista