Start Hjälp Åter
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2018-05-15
Dagordning
  Hälso- och sjukvårdsnämnden_2018-05-15_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Anmälan av delegeringsbeslut
3 Övriga anmälningsärenden
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslutsärenden
4 Sammanträdesplan 2019 för Hälso- och sjukvårdsnämnden
5 Revidering av Hälso-och sjukvårdsnämndens delegeringsbestämmelser
6 Svar på Revisorernas granskning av hälso-och sjukvårdens planering av vården för de mest sjuka äldre
7 Avtal om gemensam regional satsning på forskning och strategi för forskning inom hälso- och sjukvård
8 Svar på remiss från Socialdepartementet: Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården.
Landstingsfullmäktiges Beslutsärenden
9 Svar på motion från Ulf Berg (M) och Christer Carlsson (M): Förbättrad tillgänglighet för Landstinget Dalarnas ambulansverksamhet
10 Svar på motion från Kjell Gustafsson (M): När skall Landstinget Dalarna börja att genomföra Tarmografi?
11 Svar på motion från Jenny Nordahl (SD): Inför blodbuss i Dalarna
Landstingsstyrelsens Beslutsärenden
12 Fördelning av riktade statsbidrag 2018