Start Hjälp Åter
Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2018-05-14
Dagordning
  Landstingsstyrelsens arbetsutskott_2018-05-14_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Landstingsfullmäktiges beslutsärenden
2 Region Dalarnas årsredovisning 2017
3 Transitio, flytt av borgen
4 Svar på motion från Jenny Nordahl (SD): Utred möjligheten till bättre samarbete med Högskolan Dalarna angående uppdragsutbildningar
Landstingsstyrelsens beslutsärenden
5 Revidering av Landstingsstyrelsens delegeringsbestämmelser