Start Hjälp Åter
Fastighetsnämnden 2018-04-26
Dagordning
  Fastighetsnämnden_2018-04-26_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
5 Anmälan av delegeringsbeslut
6 Övriga Anmälningsärenden
Beslutsärenden
7 Budget 2019
8 Energiplan 2018-2030
9 Avgifter för parkeringsplatser m m i Landstinget Dalarna
10 Mora lasarett, nybyggnation av lokaler för Mora vårdcentral och Habilitering m m, förslagshandling.
11 Falu lasarett, fastighetsutvecklingsplan (FUP)
12 Falu lasarett, C-op, op-sal 1 och 8, ombyggnad ventilation