Start Hjälp Åter
Kollektivtrafiknämnd 2018-03-29
Dagordning
  Kollektivtrafiknämnd_2018-03-29_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Kollektivtrafiknämndens beslutsärenden
2 Extra trafikbeställning avseende tågtrafik för 2019
3 Revidering av beslut avseende Omställningsplan 2018-2020