Start Hjälp Åter
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2018-03-27
Dagordning
  Hälso- och sjukvårdsnämnden_2018-03-27_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Anmälan av delegeringsbeslut
3 Övriga anmälningsärenden
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslutsärenden
4 Patientsäkerhetsberättelse 2017
5 Val av Landstinget Dalarnas representant till den politiska referensgruppen för Kunskapsnätverket i samisk hälsa
6 Uppföljning av internkontroll 2017 för Hälso- och sjukvården
7 Uppföljning av internkontrollplan 2017, förvaltning Hjälpmedel Landstinget Dalarna
8 Verksamhetsberättelse 2017, förvaltning Hjälpmedel Landstinget Dalarna
9 Budget 2018, förvaltning Hjälpmedel Landstinget Dalarna
10 Svar på remiss från Socialstyrelsen: Behandling av spelmissbruk och spelberoende
11 Svar på revisorernas granskning av patientflöden och effektivitet inom ögonsjukvården
12 Överenskommelse med Leksands kommun om ömsesidig avskrivning av fakturor
13 Verksamhetsberättelse 2017, Hälso-och sjukvårdsförvaltning Dalarna
Landstingsfullmäktiges Beslutsärenden
14 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD): Fokus på digitalisering och prioritering
15 Gemensam riktlinje för ersättning till patienter vid inställt besök/inläggning-operation/behandling, undersökning – orsakad av vården
16 Svar på motion från Christer Carlsson (M): Utred kostnader för att vaccinera dalfolket
17 Svar på motion från Birgitta Sacrédeus (KD): Inför En-till-en-vård (ONE to ONE-systemet) inom förlossningsvården
18 Svar på motion från Lena Reyier (C) och Göte Persson (C): Förstärk ambulanssjukvården