Start Hjälp Åter
Fastighetsnämnden 2018-02-28
Dagordning
  Fastighetsnämnden_2018-02-28_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
5 Anmälan av delegeringsbeslut
6 Anmälningsärenden
Beslutsärenden
7 Verksamhetsberättelse 2017
8 Revidering av Delegeringsbestämmelser Fastighetsnämnden
9 Energiplan 2010, uppföljning av mediastatistik och energiincitament 2017
10 Avgifter för parkeringsplatser i Landstinget Dalarna
11 Ny bussdepå Ludvika