Start Hjälp Åter
Tandvårdsnämnden 2018-02-27
Dagordning
  Tandvårdsnämnden_2018-02-27_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Protokollsjustering
2 Information
Anmälningsärenden
3 Delegeringsbeslut
4 Anmälningsärenden
Beslutsärenden Tandvårdsförvaltningen
5 Motion: Hur mår munhälsan?
6 Bokslut 2017
7 Intern styrning och kontroll 2017