Start Hjälp Åter
Landstingsstyrelsen 2018-02-12
Dagordning
  Landstingsstyrelsen_2018-02-12_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Anmälan av delegeringsbeslut
3 Övriga anmälningsärenden
Landstingsfullmäktiges Beslutsärenden
4 Revidering av budget 2018
5 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2016, Samordningsförbundet Finsam Norra Dalarna
6 Ersättning till personer med patienterfarenhet alternativt närstående, vid medverkan i förbättringsarbete
7 Avgiftsförändringar 2018
8 Fri kollektivtrafik för blodgivare
9 Förslag prisjustering Dalatrafik
10 Riktlinjer för parkeringsplatser i Landstinget Dalarna
11 Svar på motion från Mikael Rosén (M) och Kjell Gustafsson (M): Motion angående parkeringsfrågan vid Falu lasarett
12 Svar på motion från Ulf Berg (M) med flera: Inför visselblåsarsystem i Landstinget Dalarna
13 Svar på motion från Gunilla Berglund (C) och Christina Bröms (C): Stoppa inköp av artiklar som innehåller mikroplaster
14 Svar på motion från Agneta Ängsås (C) och Lena Reyier (C): Inför förmånscykel för landstingsanställda
15 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD) med flera: Sjuksköterskebrist i Dalarna kan lösas
16 Svar på motion från Bo Brännström (L): Inför peer-supporters inom psykiatrin
17 Svar på motion från Birgitta Sacrédeus (KD): Hyrläkare inget hållbart system - varken för patient eller ekonomi!
Landstingsstyrelsens Beslutsärenden
18 Budget och verksamhetsplan, Central förvaltning
19 Intern kontrollplan 2018 för Central förvaltning
20 Skapande av ett "Smärtcentrum Dalarna"
21 Instruktion för landstingsdirektören
22 Svar på revisorernas uppföljningsgranskning av attester inom personalområdet
23 Svar på revisorernas granskning av kompetensutveckling för personal inom hälso-och sjukvården
24 Val av arvodeskommitté fr o m mandatperiod 2019
25 Val av arbetsgrupp för översyn av den politiska organisationen mandatperioden 2019-2022
26 Beslut enligt nya Kommunallagen om anmälan av delegeringsbeslut