Start Hjälp Åter
Kultur- och bildningsnämnden 2018-02-06
Dagordning
  Kultur- och bildningsnämnden_2018-02-06_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning
1 Dialog
2 Justering av närvarolistan
3 Godkännande av dagordning
4 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
5 Information
6 Anmälan av delegeringsbeslut
7 Övriga anmälningsärenden
Beslutsärenden
8 Uppdrag till förvaltningschefen angående bidrag till rörelseägda folkhögskolor och studieförbund i Dalarna
9 Internkontroll plan 2018