Start Hjälp Åter
Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2018-02-01
Dagordning
  Hjälpmedelsnämnden Dalarna_2018-02-01_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
5 Anmälan av delegeringsbeslut
6 Övriga anmälningsärenden
Beslutsärenden
7 Verksamhetsberättelse och bokslut 2017 Hjälpmedel Dalarna
8 Internkontrollplan 2018 Hjälpmedel Dalarna
9 Riktlinje - Fjärrtillsyn
10 Riktlinje – Påkallningshjälpmedel
11 Tillägg till riktlinje påkallningshjälpmedel, passiva larm och fjärrtillsyn
Sändlista
12 Sändlista