Start Hjälp Åter
Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2018-01-29
Dagordning
  Landstingsstyrelsens arbetsutskott_2018-01-29_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Arbetsutskottets beslutsärenden
2 Svar på remiss från JK om skadeståndsanspråk
3 Svar på remiss från Socialstyrelsen: Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor
Landstingsfullmäktiges beslutsärenden
4 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2016, Samordningsförbundet Finsam Norra Dalarna
5 Ersättning till personer med patienterfarenhet alternativt närstående (själverfarna), vid medverkan i förbättringsarbete
6 Svar på motion från Ulf Berg (M) med flera: Inför visselblåsarsystem i Landstinget Dalarna
7 Svar på motion från Gunilla Berglund (C) och Christina Bröms (C): Stoppa inköp av artiklar som innehåller mikroplaster
Landstingsstyrelsens beslutsärenden
8 Internkontrollplan 2018 för Central förvaltning
9 Instruktion för landstingsdirektören