Start Hjälp Åter
Landstingstyrelsens Personalutskott 2018-01-24
Dagordning
  Landstingsstyrelsen Personalutskottet_2018-01-24_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Landstingsfullmäktiges beslutsärenden
2 Svar på motion från Agneta Ängsås (C) och Lena Reyier (C): Inför förmånscykel för landstingsanställda
3 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD) med flera: Sjuksköterskebrist i Dalarna kan lösas
Landstingsstyrelsens beslutsärenden
4 Svar på revisorernas uppföljningsgranskning av attester inom personalområdet
5 Svar på revisorernas granskning av kompetensutveckling för personal inom hälso-och sjukvården