Start Hjälp Åter
Kollektivtrafiknämnd 2018-01-22
Dagordning
  Kollektivtrafiknämnd_2018-01-22_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Kollektivtrafiknämndens beslutsärenden
2 Uppdrag till förvaltningschef
Landstingsfullmäktiges beslutsärenden
3 Förslag prisjustering Dalatrafik