Start Hjälp Åter
Hjälpmedelsnämnden Dalarna Arbetsutskott 2018-01-18
Dagordning
  Hjälpmedelsnämnden Dalarna arbetsutskott_2018-01-18_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
5 Anmälan av delegeringsbeslut
6 Övriga anmälningsärenden
Sändlista
7 Sändlista