Start Hjälp Åter
Landstingsstyrelsen 2017-12-20
Dagordning
  Landstingsstyrelsen_2017-12-20_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Anmälan av delegeringsbeslut
3 Övriga anmälningsärenden