Start Hjälp Åter
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-12-12
Dagordning
  Hälso- och sjukvårdsnämnd_2017-12-12_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Anmälan av delegeringsbeslut
3 Övriga anmälningsärenden
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslutsärenden
4 Handlingsplan HIV /STI prevention
5 Politisk viljeinriktning för vård vid multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom baserad på Socialstyrelsens nationella riktlinjer 2016
6 Prövning av ny period för Jakobsgårdarnas vårdcentral som Akademisk vårdcentral
7 Hälso- och sjukvårdsförvaltningens internkontrollplan 2018
Landstingsfullmäktiges Beslutsärenden
8 Svar på motion från Ulf Berg (M) och Christer Carlsson (M): Rutiner mellan Landstinget och Svenska kyrkan samt övriga religiösa samfund så att alla anhöriga och berörd personal kan erbjudas ett gott stöd vid dödsfall inom eller utanför sjukhuset
Landstingsstyrelsens Beslutsärenden
9 Skapande av ett "Smärtcentrum Dalarna"