Start Hjälp Åter
Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2017-12-07
Dagordning
  Hjälpmedelsnämnden Dalarna_2017-12-07_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
5 Anmälan av delegeringsbeslut
6 Övriga anmälningsärenden
Beslutsärenden
7 Uppföljning interkontrollplan
8 Återbetalning utifrån månadsrapportens prognos
9 Styrkort Hjälpmedel Dalarna 2018
10 Budget 2018, Hjälpmedel Dalarna
11 Upphandling av standardmadrasser
Sändlista
12 Sändlista