Start Hjälp Åter
Kultur- och bildningsnämnden 2017-12-05
Dagordning
  Kultur- och bildningsnämnden_2017-12-05_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning
1 Dialog
2 Justering av närvarolistan
3 Godkännande av dagordning
4 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
5 Information
6 Anmälan av delegeringsbeslut
7 Övriga anmälningsärenden
Beslutsärenden
8 Budget 2018
9 Folkrörelseberedningens förslag till budget 2018
10 Fördelning till ideella, idéburna organisationer, politiska ungdomsorganisationer och fuktionshinderorganisationer 2018
11 Verksamhetsplan 2018
12 Förslag till ändrade riktlinjer för politiska ungdomsorganisationer
13 Kvalitetsredovisning Musikkonservatoriet läsåret 2016/2017
14 Bröderna Molanders Stipendiefond utdelning 2017
15 Västerbergslagens Hästägarförenings Stipendiefond utdelning 2017