Start Hjälp Åter
Tandvårdsnämnden 2017-12-05
Dagordning
  Tandvårdsnämnden_2017-12-05_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Protokollsjustering
2 Information
Anmälningsärenden
3 Delegeringsbeslut
4 Anmälningsärenden
Övriga beslutsärenden Tandvårdsförvaltningen
5 Facklig närvaro vid tandvårdsnämndens sammanträden.
6 Taxejustering fr o m 2018-01-15
7 Verksamhetsplan 2018-2020
8 Budget 2018
9 Tandvårdsnämndens plan för intern styrning och kontroll 2018.