Start Hjälp Åter
Servicenämnden 2017-12-04
Dagordning
  Servicenämnden_2017-12-04_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
5 Anmälan av delegeringsbeslut
6 Övriga anmälningsärenden
Beslutsärenden
7 Utredning kostförsörjning inom Landstinget Dalarna
8 Avveckling Café Hörnan