Start Hjälp Åter
Fastighetsnämnden 2017-11-23
Dagordning
  Fastighetsnämnden_2017-11-23_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
5 Anmälan av delegeringsbeslut
6 Anmälningsärenden
Beslutsärenden
7 Fastställande av Policy
8 Strategi och verksamhetsplan 2018
9 Delegeringsbestämmelser Fastighetsnämnden
10 Budget 2018
11 Kalkylränta 2018
12 Internkontroll 2017, uppföljning
13 Internkontroll 2018, plan
14 Mix av miljömärkt el inför 2018
15 Avgifter för parkeringsplatser i Landstinget Dalarna
16 Förslagshandling, ombyggnad av Medicinkliniken, Falu lasarett
17 Dalarnas Museum, nya magasinslokaler