Start Hjälp Åter
Landstingsstyrelsen 2017-11-06
Dagordning
  Landstingsstyrelsen_2017-11-06_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Anmälan av delegeringsbeslut
3 Övriga anmälningsärenden
Landstingsfullmäktiges Beslutsärenden
4 Landstingsplan och budget 2018. Finansplan 2018-2020
5 Skattesats 2018
6 Revidering av direktiv för finansförvaltningen
7 Revidering av Landstingets reglementshäfte
8 Ändringar i Region Dalarnas förbundsordning
9 Övertagande ägande av Dalatrafik, Tåg i Bergslagen (TiB) respektive Transitio
10 Revidering Avtal Hälsoval Dalarna
11 Ledamöter och ersättare i fullmäktige
12 Riktlinjer för parkeringsplatser i Landstinget Dalarna
13 Program för uppföljning av privata utförare
14 Utökning av Språktolknämnden i Dalarna
15 Lokal överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
16 Samverkansbeslut avseende tillnyktringsverksamhet
17 Svar på motion från Bo Brännström (L): Tillit och frirum för våra anställda inom Landstinget Dalarna
18 Svar på motion från Ulf Berg (M) samt Crister Carlsson (M): S-ledningen borde inte vara rädd för lite vatten
19 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD): Vaccinera barn mot mässling tidigare än idag
20 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD): Utöka antalet platser på BB, öppna tredje planet på patienthotellet
21 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD) med flera: Sjuksköterskebrist i Dalarna kan lösas
22 Svar på motion från Mikael Rosén (M) och Kjell Gustafsson (M): Motion angående parkeringsfrågan vid Falu lasarett
Landstingsstyrelsens Beslutsärenden
23 Svar på remiss från Socialdepartementet: SOU 2017:47 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa- Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa
24 Förnyelse av förordnande som biträdande landstingsdirektör
25 Svar på revisorernas granskning av förvaltade donationsstiftelser
26 Etablering av en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning
27 Nationell samordning av miljökrav i upphandling
28 Cancerpreventionsplan