Start Hjälp Åter
Kultur- och bildningsnämnden 2017-10-24
Dagordning
  Kultur- och bildningsnämnden_2017-10-24_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
4 Dialog samt revisorernas besök
Informations- och anmälningsärenden
5 Information
6 Anmälan av delegeringsbeslut
7 Övriga anmälningsärenden
Beslutsärenden
8 Utdelning av Landstinget Dalarnas Kulturpris 2017
9 Utdelning av Landstinget Dalarnas kulturstipendium 2017
10 Utdelning av Landstinget Dalarnas kulturstipendium för unga 2017.
11 Projektstöd hösten 2017
12 Folkrörelseberedningens förslag på gemensamma riktlinjer för verksamhetsstöd till ideella, idéburna organisationer och funktionshindersföreningar.
13 Remiss SOU 2017:51 Utbildning, undervisning och ledning – reformvård till stöd för en bättre skola