Start Hjälp Åter
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-10-24
Dagordning
  Dagordning_Hälso- och sjukvårdsnämnd_2017-10-24.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Anmälan av delegeringsbeslut
3 Övriga anmälningsärenden
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslutsärenden
4 Svar på remiss från Socialdepartementet: Kunskapsbaserad och jämlik vård
5 Svar på remiss från Socialdepartementet: Utbyte av läkemedel Ds 2017:29
6 Förändrad organisation liggande sjuktransport
7 Delårsrapport Hjälpmedel Landstinget Dalarna 2017
Landstingsfullmäktiges Beslutsärenden
8 Lokal överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
9 Samverkansbeslut avseende tillnyktringsverksamhet
10 Svar på motion från Ulf Berg (M) samt Crister Carlsson (M): S-ledningen borde inte vara rädd för lite vatten
11 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD): Vaccinera barn mot mässling tidigare än idag
12 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD): Utöka antalet platser på BB, öppna tredje planet på patienthotellet
Landstingsstyrelsens Beslutsärenden
13 Etablering av en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning
14 Cancerpreventionsplan
15 Svar på remiss från Socialdepartementet: SOU 2017:47 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa- Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa