Start Hjälp Åter
Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2017-10-23
Dagordning
  Landstingsstyrelsens arbetsutskott_2017-10-23_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Arbetsutskottets beslutsärenden
2 Svar på remiss från Region Dalarna: Förslag till Länsplan för regional transportinfrastruktur i Dalarna 2014-2025
3 Svar på remiss från Trafikverket: Förslag till nationell Plan för transportsystemet 2018-2029
Landstingsfullmäktiges beslutsärenden
4 Övertagande ägande av Dalatrafik, Tåg i Bergslagen (TiB) respektive Transitio
5 Revidering av direktiv för finansförvaltningen
6 Utökning av Språktolknämnden i Borlänge kommun
7 Program för uppföljning av privata vårdgivare
8 Svar på motion från Bo Brännström (L): Tillit och frirum för våra anställda inom Landstinget Dalarna