Start Hjälp Åter
Landstingstyrelsens Personalutskott 2017-10-19
Dagordning
  Landstingsstyrelsen Personalutskottet_2017-10-19_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Landstingsfullmäktiges beslutsärenden
2 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD) med flera: Sjuksköterskebrist i Dalarna kan lösas