Start Hjälp Åter
Tandvårdsnämnden 2017-10-04
Dagordning
  Tandvårdsnämnden_2017-10-04_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Protokollsjustering
2 Information Tandvårdsförvaltningen
3 Information Enheten för tandvårdsstöd
Anmälningsärenden
4 Delegeringsbeslut Tandvårdsförvaltningen
5 Anmälningsärenden Tandvårdsförvaltningen
6 Delegeringsbeslut Enheten för Tandvårdsstöd
Övriga beslutsärenden Tandvårdsförvaltningen
7 Delårsrapport 2017-06-30