Start Hjälp Åter
Kostnämnden 2017-09-21
Dagordning
  Nämnden för Kostsamverkan_2017-09-21_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
5 Anmälan av delegeringsbeslut
6 Övriga anmälningsärenden
Beslutsärenden
7 Delårsrapport p 6 2017
8 Periodrapport 8
9 Mötesplanering 2018 Nämnden för Kostsamverkan